Share
domik

HAKKIMIZDA


 

Köşe Mimarlık Peyzaj LTD.ŞTİ. 2006 yılından itibaren mesleki deneyim sürecinde Peyzaj, Kentsel Tasarım ve Mimarlık alanlarında birçok projeye imza atmıştır.

 


Çalışma alanlarımız konut ölçeğinden başlayarak villa bahçeleri, toplu konut alanları, tatil köyleri, oteller, organize sanayi bölgeleri, fabrika alanları, park, bahçe ve meydan düzenlemeleri ile rekreasyon alanları düzenlemeleri, otoyol ağaçlandırması, peyzaj, proje uygulama ve bakım, teknik danışmanlık, bitkisel materyal temini gibi tüm çevre düzenleme ile ilgili olan işleri kapsamaktadır. Şirketimiz tüm çalışmaları TSE-HYB standartlarında olup peyzaj mimarlığı mesleki disiplin kuralları çerçevesinde kaliteli, profesyonel ve ekonomik hizmeti sunmaktadır.

Firmamız, yerel yönetimlere, resmi-özel kurum ve kuruluşlara yeşil alanlarının tasarım ve projelendirilmesi, tesisi, bakımı ve onarımı safhalarında yüklenici olarak hizmet sunan firmamız aynı zamanda yeşil alanlar için ihtiyaç duyulan bitki, tohum, bakım aletleri ve diğer sarf malzemelerinin gerek yurt içi gerekse yurt dışından temininde de tedarikçi olarak hizmet vermektedir.

Köşe Mimarlık Peyzaj her geçen gün artan tecrübesi ve birikimi, profesyonel kadrosu, güçlü altyapısı ve referanslarıyla özgün projelere imza atmaya devam etmektedir. Alışılmış kalıpların dışında tasarım ve uygulamalarla firmamız, bütün süreçleri düşük maliyet-yüksek kalite ilkesiyle gerçekleştirmektedir.

Hizmet esaslı çalışan firmamız, doğayı korumayı, kentsel tasarım olgusu ile peyzaj tasarımını bütünleştirmeyi vizyon edinerek, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti misyonu ile daha yeşil bir gelecek için çalışmaktadır.


Peyzaj mimarlığı; kamusal ve özel yaşam alanlarında, yapıların içinde ve dışında, doğanın güzelliklerini her özelliğiyle mekânlar tasarlama işidir. Peyzaj mimarının malzemesi canlı ve cansız birçok materyali kapsayan çok geniş doğal nesneler veya sonsuz çeşitlilikte yapay nesnelerdir. Kullanılan materyal ve ortaya çıkan mekân, peyzaj tasarımcısının hayal gücü doğrultusunda sonsuz çeşitlilik gösterebilir. İçinde mimarlık kelimesini de barındıran bu mesleğin öncelikli amacı söz konusu mekânın tasarlanmasıdır.

Peyzaj mimarı; bir mekânın tasarımı sürecinde birçok meslek disiplini ile birlikte çalışmak durumundadır. Yapının veya mekânın tasarımcısı olan mimarın yanı sıra, önereceği peyzaj yapıları için inşaat mühendisi, altyapı ve mekanik ihtiyaçlar için elektrik ve makine mühendisi, canlı materyalin kullanılması ve korunmasında ziraat veya orman mühendisi, kent ölçeğinden parsel boyutuna varana kadar birçok çalışmada şehir plancıları, her mekânda ve her boyutta görsel objelerin tasarlanmasında heykeltıraşlar, sanatçılar gibi meslek disiplinleri ile yerine göre yardımlaşma ve paylaşım içinde olmalıdırlar.


Peyzaj uygulaması yapılacak olan alanın metrajlarının çıkarılmasından sonra, müşterinin özel isteklerine karşın öngördüğümüz şekilde iklim şartlarına, arazinin toprak yapısına ve su değerlerine göre seçilecek bitkisel materyalin uygulanmasıdır.

Peyzaj Projesine göre bitki seçimi yapılarak alana dikim gerçekleştirilir. Bitkisel peyzaj uygulamaları; peyzaj proje çalışmasında belirlenmiş olan yeşil alanların uygulanması, yapısal uygulamalar sırasında veya sonrasında açık yeşil alanların uygun koda getirilmesi için kazı ve dolgu işlemleri yapılmasıdır. Uygun koda gelen alanlarda, kaba tesviye işlemi yapılarak projede belirlenen bitkilerin dikim işlemleri yapılır. Dikim işlemleri, dikimi yapılacak bitkinin ölçülerine uygun bir teknikle ve büyük bir titizlikle yapılmaktadır. Diktiğimiz her bir fidanın yeşermesi, buluştuğu toprağa köklerini atıp hayata bağlanması, bitkisel uygulamalarda yaşayacağımız en büyük mesleki onurumuzdur. Bitki ve çiçek dikimleri sonrasında çim ekimi için arazi çalışmaları başlar ve alan çim ekimine uygun hale getirilir. Çim ekimi için yapılması gereken işlemler, uygulama alanına göre değişik çalışmaları içermektedir.


Yapısal peyzaj uygulamaları, çalışma alanı içinde yer alan sert zeminlerin(yaya yolları, araç yolları, otoparklar, çevre -istinat duvarları, spor alanları, çocuk oyun alanları, süs havuzları) uygulamasının, malzeme ve işçilikli olarak peyzaj projesine göre yapılmasıdır. Yapısal peyzaj Projesine göre kot düzenlemesi, malzeme seçimi ve uygulaması peyzaj mimarının gözetiminde ve deneyimiyle, bitkisel peyzaj ile uyum içerinde kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

Ticaret Sicil No: 204701

Mersis No: 0302042029500018

PTT KEP Adresi: kosepeyzaj@hs.01.kep.tr

 Sermaye: 300.000,00 TL